Zespół rozumiany jako grupa ludzi mająca ten sam cel

W przeciwieństwie do grup roboczych, których wynik pracy jest sumą indywidualnych wkładów pracy, zespoły zadaniowe generują dodatni efekt synergii dzięki koordynacji prac ich członków.

Dla Kogo?

Przedsiębiorstwa

Organizacje samorządowe

Wszędzie tam, gdzie na ostateczny efekt składa się praca poszczególnych zespołów projektowych, formalnych, wirtualnych

Najczęściej poruszane tematy 

Efektywność pracy zespołu

Struktury komunikowania

Motywacja

Określenie ról w zespole

Odpowiedzialność

Konflikty wewnątrz zespołu

Zorientowanie na cel

Główne rezultaty po jakie zgłaszają się do nas klienci 

Poprawa komunikacji na poziomie faktycznym, instrumentalnym oraz afektywnym

Zwiększenie efektywności pracy zespołu

Wzrost motywacji poprzez głębsze zrozumienie zasad i reguł obowiązujących w danej organizacji

Wzięcie odpowiedzialności za wynik pracy zespołu przez każdego z członków zespołu

Konsekwencja w realizacji celów

Systematyczne osiąganie oczekiwanych efektów / korzyści

Co nas wyróżnia

Tysiące przepracowanych godzin w zespołach i jako trenerzy dla zespołów

Praktyczna wiedza biznesowa

Kilkanaście lat doświadczenia na różnych stanowiskach m.in. w zarządach przedsiębiorstw o zasięgu międzynarodowym, audycie czy usprawnianiu procesów

Wiedza i umiejętności coachingowe wg najwyższych standardów

Członkowstwo w International Coaching Federation. Przestrzegamy najwyższych standardów etycznych tej międzynarodowej organizacji

Bezpłatna konsultacja

Proponujemy bezpłatną 45 minutową rozmowę online, podczas której omówimy ważne dla Ciebie kwestie dotyczące rozwoju pracowników i/lub kadry zarządzającej Twojej organizacji.

Jeśli chcesz zwiększyć efektywność Twojej firmy, koniecznie porozmawiajmy.

Skontaktuj się z nami
Najczęściej wybierane formy współpracy 

Sesje
indywidualne

Indywidualne wsparcie w zakresie zmiany.

Szkolenia
biznesowe

W siedzibie zleceniodawcy,
online w formie webinarów.

Usługi
doradcze

Wsparcie
dla biznesu