Wzrost efektywności, dbałość o równowagę

Unikatowy, wyjątkowy i nieszablonowy, ponieważ szyty na miarę program pokazujący jak przekuć chęć rozwoju w konkretne efektywne i skuteczne działanie. 

Dedykowany, bo zaczyna się zawsze od pytania jaki efekt chcesz uzyskać, a skuteczny, ponieważ oparty na sprawdzonych narzędziach i poparty doświadczeniem trenera biznesu.

10 indywidualnych spotkań z trenerem biznesu.
Dowiedz się więcej na temat indywidualnego programu rozwoju managera podczas bezpłatnej konsultacji online.

Dla Kogo?

Managerowie

Osoby zajmujące stanowiska kierownicze

Członkowie zarządów

Najczęściej poruszane tematy 

Nadrzędny cel

Odpowiedzialność, czyli zajmuj się tym na co masz wpływ

Użyteczność, czyli to co jest dla klienta dobre i pozytywne

Słabe i mocne strony

Delegowanie zadań

Osobiste wartości i przekonania w pracy managera na przykładzie piramidy Diltsa

Talent, a kompetencje 

Satysfakcja z wykonywanej pracy

Motywacja własna

Motywowanie pracowników

Równowaga emocjonalna

Wypalenie zawodowe

Zarządzanie stresem

Efektywność wykonywanej pracy

Główne rezultaty po jakie zgłaszają się do nas klienci 

Efektywna praca na celach

Zwiększenie świadomości w zakresie równowagi między pracą, a życiem prywatnym

Wzrost efektywności pracy

Świadomość czynników ryzyka i zagrożeń związanych z wypaleniem zawodowym

Umiejętność zarządzania stresem

Długotrwały wzrost motywacji

Poprawa efektywności zarządzania zespołem

Co nas wyróżnia

Praktyczna wiedza biznesowa

Kilkanaście lat doświadczenia w zarządach przedsiębiorstw o zasięgu międzynarodowym

Tysiące godzin pracy z managerami wyższego szczebla

Doświadczenie w audycie zarządczym oraz usprawnianiu procesów

Ukończone studia Master of Business Administration - MBA

Ukończony program Certyfikowany Coach Kognitywny w Instytut Bennewicz, studia podyplomowe z coachingu oraz psychologii biznesu

Przynależność do International Coaching Federation

Najwyższe standardy etyczne ICF

Bezpłatna konsultacja

Proponujemy bezpłatną 45 minutową rozmowę online, podczas której omówimy ważne dla Ciebie kwestie dotyczące rozwoju kadry zarządzającej Twojej organizacji.

Jeśli chcesz zwiększyć efektywność Twojej firmy, koniecznie porozmawiajmy.

Skontaktuj się z nami
Najczęściej wybierane formy współpracy 

Sesje
indywidualne

Indywidualne wsparcie w zakresie zmiany.

Indywidualny Program Rozwoju Właściciela firmy

Rola właściciela w organizacji,
rozwój, decyzje.

Usługi
doradcze

Wsparcie
dla biznesu