Rozwój biznesu – oferta dla firm

Sesje
indywidualne

Indywidualne wsparcie w zakresie zmiany.

Indywidualny program rozwoju managera

Wzrost efektywności, dbałość o równowagę.

Indywidualny program rozwoju właściciela firmy

Rola właściciela w organizacji,
rozwój, decyzje.

Coaching
zespołowy

W siedzibie zleceniodawcy,
online w formie webinarów.

Szkolenia
biznesowe

W siedzibie zleceniodawcy,
online w formie webinarów.

Usługi
doradcze

Wsparcie
dla biznesu

Rozwój osobisty – oferta dla osób prywatnych 

Sesje
coachingowe

Trening osobistej efektywności.

Sesje
mentoringowe

Trening zawodowej efektywności.

Indywidualny program rozwoju osobistego

Efektywne poszerzenie potencjału.

Najważniejsze informacje na temat coachingu 

Czym nie jest coaching: 

Manipulacją

Mową motywacyjną

Dawaniem dobrych rad

Wykładem

One man show

Rozmową motywacyjną

Udzielaniem wskazówek jak masz żyć

Czym zatem jest coaching?

Coaching jest treningiem rozwoju osobistego w wybranych przez klienta obszarach lub dziedzinach przy współpracy z profesjonalnym nauczycielem, który opanował metody edukacyjne wspierające ukierunkowany rozwój.

Autor: Maciej Bennewicz

W ramach pracy z klientem skupiamy się przede wszystkim na kwestiach zawodowych związanych z rozwojem, podniesieniem efektywności prowadzonego biznesu, awansem, czy rozwojem kariery.

W żadnym wypadku nie odrzucamy działań z zakresu Life coaching, gdyż często oba obszary życia klienta tj. sfera prywatna oraz kwestie zawodowe są ze sobą nierozerwalnie związane.

Nad czym zatem będziemy pracować? O tym już decyduje klient.

Ten rodzaj coachingu dedykowany jest dla:

– menedżerów
– liderów
– wszystkich osób, które zawodowo pełnią funkcje kierownicze
– wszędzie tam gdzie materią działania człowieka jest praca i tym samym konieczność wykonywania zadań zgodnie z procedurami, zwiększenie efektywności, utrzymanie wysokich standardów, innowacyjność oraz elastyczność biznesowa.

Nasze działania koncentrują się na zarządzaniu strategicznym oraz problemach psychologiczno-społecznych związanych z presją stanowiska i ogromną odpowiedzialnością. Skupiamy się na zasobach i umiejętnościach radzenia sobie z nietypowymi  trudnościami w obszarze prowadzonego biznesu.

Praca w tym zakresie obejmuje:
– kluczowych menadżerów
– członków zarządów
– właścicieli firm

Skupiamy się na rozpoznaniu oraz wzmocnieniu mocnych stron coachee. Analizujemy ewentualnych ograniczeń w celu wykorzystania ich jako sygnałów do rozpoczęcia zmiany.

Ten rodzaj coaching’u nie rzadko dotyczy również przygotowania do awansu, zmiany miejsca pracy czy zmiany zakresu obowiązków. 

Dla każdego, kto poszukuje / potrzebuje wsparcia w rozwoju osobistym na etapie poszukiwania edukacji zawodowej, konkretnej pracy lub w czasie wyboru nowego lub dalszego rozwoju profesjonalnego.

Dotyczy bardzo wielu i nierzadko bardzo osobistych obszarów życia klienta (np. przejście do nowego etapu życia w związku z nową rolą jaką może być rodzicielstwo, radykalna zmiana życiowa np. rozwód, emigracja; ale też budowa domu, ukończenie szkoły, studiów). Polega na poprawie jakości działania w wybranym przez klienta obszarze, na lepszym funkcjonowaniu w życiu codziennym, dzięki temu wspiera rozwój osobisty.

Dla każdego, kto poszukuje “treningu osobistej efektywności”.

Rozwój osobisty / business coaching

Odpowiednio ukierunkowane wsparcie w rozwoju osobistym w tym coaching biznesowy może przynieść istotne korzyści. Kierowany jest między innymi do osób zajmujących kierownicze i menadżerskie stanowiska. Właśnie ci ludzie na co dzień zajmują się podejmowaniem często trudnych decyzji, zarządzają pracownikami, a w sytuacjach kryzysowych przedstawiają sposoby postępowania i ewentualne plany naprawcze. Rozwój osobisty zazwyczaj przekłada się bezpośrednio na karierę zawodową.

Biznes coaching

Odpowiednie ukierunkowanie pracowników oraz zarządzanie personelem to często główne zadania managerów średniego i wyższego szczebla. Muszą oni posiadać wiedzę jak motywować swoich podwładnych. Oferowany trening rozwoju osobistego to właśnie praktycznie ukierunkowanie na konkretny cel – jest nim doskonała wydajność i efektywność pracy, a także umiejętność właściwego komunikowania czy delegowania zadań. Podczas szkoleń menadżerskich z naszymi trenerami masz szansę popracować nad wybranymi przez Ciebie sferami zawodowymi, tak aby działania te mogły przynieść zamierzone cele.